محمدمتینمحمدمتین، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 4 روز سن دارد

قند عسل مامان و بابا

مهرماه 97، بهترین ماه خدا

پسرم ، عزیز دلم ، نفسم بازم یک ماه مهر دیگه رسید ، ماه عشق ، ماه معجزه، ماه زندگی، ماه رنگارنگ و زیبا، تو این ماه برای من اتفاقای قشنگی می افته که مهمترین آن تولد عزیز دلم، گل پسرم و معجزه بزرگ خدا برای منه، خدا رو سپاسگذارم برای اینکه زنده بودم و یکسال دیگه در روز تولد پسرم در کنارش بودم ، و بهترین روز رو همراه با عزیزانش براش رقم زدیم ، قرار بود تولدت تو خونه مامانی بگیریم ولی از آنجاییکه برنامه هامون همه جور شد ، همه رو دعوت کردیم به خونه جدیدمون و اولین تولد در سن 9 سالگی رو تو خونه جدیدمون جشن گرفتیم ، پسر مامان امسال تم پرسپولیس رو انتخاب کرده بود و همه چیزش و قرمز انتخاب کرده بود ، ماشالله پسرم برای خودش مردی شده و در همه چ...
4 آبان 1397
1