محمدمتینمحمدمتین، تا این لحظه 9 سال و 3 ماه و 4 روز سن دارد

قند عسل مامان و بابا

رمضان

رمضان بر کام تمام مسلمین مبارک باد. توشه تقوا برچینیم از این خان الهی که گستردگی اش تا هفت خوان پهن است و سعادت برچینیدنش فراهم. خدایا دوری از این خوان نعمت چه سخت گذشت و شیرینی حلاوتش چه گوارا! متین عسل مامان تو این ماه رمضان خیلی کنجکاوی میکنی دائما از مامان و بابا سوال می پرسی که چرا غذا نمی خورید، اگر هم در حال خوردن چیزی باشی میایی بزور میذاری دهن من که من هم بخورم وقتی هم بهت میگم روزه ام میگی من هم روزه دارم، میگم باشه میری تو یخچال و دنبال روزه می گردی عزیز دلم خلاصه اینکه دوبار هم سحر از خواب بیدار شدی یه کیفی هم کردی نشستی با ما سحری خوردی بعد هم نمازت خوندی و با هزار تا زحمت تو رو خواب کردیم . تو این ماه هم یکسره مهمون...
30 تير 1392

بدون عنوان

وقتی شانه های کوچکت پناهگاه استوار  روح پریشانم می شود، لذت  لمس پیکر معصموم تر از باران توست که مرا وادار به دوست داشتن می کند وقتی دستان کوچک فرشته گونه ات را بر صورت خراشیده ام می کشی شرمسار می شوم که تو پاداش کدامین عبادت بجای نا ورده ام هستی، اینگونه خوب پاک و بزرگ.             قندعسلم سه ماه دیگه چهار سالش تمام میشه امیدوارم همیشه خنده رو لبات باشه این عکسی که برات گذاشتم زمانی که من و بابات زور کردی که حتما بریم دریا، انقدرگفتی که ما را مجبور کردی حداقل تا سدکرج بریم و یکمی آروم بشی، قربون پسرم بشم که به همون هم قانع بود و کلی ذوق کرد به جاش هر وقت فرصت کردیم حتم...
5 تير 1392
1